Nonstop lékárna Otevřít hlavní menu

LEVOSERT - příbalový leták

Síla léku
20MCG/24H

Obsahuje účinnou látku:

Dostupné balení:

 • 1

Podobné léky

Produkty v akci

Wobenzym 200 tablet
Wobenzym 200 tablet

Wobenzym obsahuje kombinaci enzymů, které podporují imunitu, působí…

Do obchodu

od 779 Kč Dr Max

LISTERINE NIGHTLY RESET 400ml
LISTERINE NIGHTLY RESET 400ml

Ústní voda Listerine Nightly reset omezuje tvorbu kyselin a pomocí…

Do obchodu

od 189 Kč Benu

Neo-angin šalvěj pastilky 24ks
Neo-angin šalvěj pastilky 24ks

Neo-angin šalvěj orm.pas.24 Antiseptikum a mírné analgetikum dutiny…

Do obchodu

od 169 Kč Pilulka

Příbalový leták - LEVOSERT

Příbalová informace: informace pro uživatelku

Levosert 20 mikrogramů/24 hodin intrauterinní inzert

levonorgestrelum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

– Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

– Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

– Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této přípbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 • 1. Co je přípravek Levosert a k čemu se používá

 • 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Levosert používat

 • 3. Jak se přípravek Levosert používá

 • 4. Možné nežádoucí účinky

 • 5. Jak přípravek Levosert uchovávat

 • 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Levosert a k čemu se používá

Levosert je intrauterinní inzert (IUS, nitroděložní systém) pro zavedení do dělohy, který pomalu uvolňuje hormon levonorgestrel.

Používá se jako:

Antikoncepce

Levosert je účinná, dlouhodobá a reverzibilní metoda antikoncepce (prevence otěhotnění). Levosert zabraňuje otěhotnění tím, že ztenčuje sliznici dělohy, že zahušťuje hlen u ústí dělohy (cervikální kanál), takže spermie jím nemohou projít a oplodnit vajíčko a že u některých žen zabraňuje uvolnění vajíčka (ovulace). Jsou zde také místní účinky na děložní sliznici způsobené přítomností ramínek ve tvaru T.

Léčba silného menstruačního krvácení (silné menstruace)

Levosert také snižuje intenzitu menstruačního krvácení, takže může být zaveden, pokud máte silné menstruační krvácení. Tomu se říká menoragie. Hormon obsažený v přípravku Levosert způsobuje ztenčení sliznice dělohy a tím je krvácení každý měsíc slabší.

Levosert se používá jako antikoncepce a u silného menstruačního krvácení po dobu 4 let nebo dokud není systém odstraněn.

Děti a dospívající

Přípravek Levosert není určený pro použití před prvním menstruačním krvácením (menarche).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Levosert používat

Než Vám bude Levosert zaveden, je možné, že lékař nebo zdravotní sestra provede určitá vyšetření, aby se ujistil, že je Levosert pro Vás vhodný. Tato vyšetření budou zahrnovat vyšetření pánve a mohou, v případě že to lékař nebo zdravotní sestra uznají za vhodné, zahrnovat i jiná vyšetření, jako je vyšetření prsů.

Před zavedením přípravku Levosert je třeba vyléčit genitální infekce.

Pokud trpíte epilepsií, informujte o tom lékaře nebo zdravotní sestru, kteří budou přípravek Levosert zavádět, protože vzácně může dojít během zavádění k záchvatu. Některé ženy mohou po zavedení pociťovat slabost. To je normální a lékař nebo zdravotní sestra Vám řeknou, abyste si na chvíli odpočinula.

Ne všechny ženy mohou přípravek Levosert používat.

Nepoužívejte přípravek Levosert jestliže

– jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná;

– máte nebo jste někdy měla zánětlivé onemocnění pánve;

– máte neobvyklý nebo nepříjemný vaginální výtok nebo svědění, protože to mohou být známky infekce;

– máte nebo jste někdy měla zánět děložní sliznice po porodu;

– máte nebo jste někdy v posledních 3 měsících měla infekci dělohy po porodu nebo potratu;

– máte nebo jste někdy měla zánět děložního hrdla (krčku dělohy, děložního čípku);

– máte nebo jste někdy měla abnormální výsledek stěru z děložního čípku (změny na děložním čípku);

– máte nebo jste někdy měla problémy s játry;

– máte abnormální dělohu včetně děložních myomů (fibroidů), zvláště těch, které mění její tvar;

– máte abnormální vaginální krvácení;

– trpíte stavem, který způsobuje, že jste více náchylná k infekcím. Lékař by Vás o tom informoval.

– máte nebo jste někdy měla rakovinu závislou na hormonech, jako je rakovina prsu;

– máte nebo jste někdy měla jakýkoli typ rakoviny, včetně rakoviny krve (leukemie), dělohy a

děložního krčku, dokud není v remisi (vymizely příznaky a projevy nemoci, ale ne nemoc sama) nebo jestliže máte podezření na onemocnění rakovinou;

– máte nebo jste měla trofoblastickou nemoc (trofoblast dodává živiny plodu). Lékař by Vás o tom

informoval;

– jste alergická (přecitlivělá) na levonorgestrel nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Přípravek Levosert Vás, stejně jako jiná hormonální antikoncepce, neochrání proti infekci HIV (AIDS) a před jinými sexuálně přenosnými onemocněními (např. chlamydie, genitální herpes, genitální bradavice, kapavka, hepatitida B a syfilis). Pro ochranu proti těmto onemocněním budete potřebovat kondom.

Přípravek Levosert není možné použít jako postkoitální antikoncepci (po nechráněném pohlavním styku).

Před použitím přípravku Levosert se poraďte se svým lékařem, jestliže:

– máte nebo se u Vás rozvíjí migréna, závratě, rozmazané vidění, neobvykle silné bolesti hlavy, nebo pokud se u Vás vyskytují bolesti hlavy častěji než dříve;

– máte zežloutlou kůži nebo oční bělmo (žloutenka);

– jste diabetička (máte příliš vysokou hladinu glukosy v krvi), máte vysoký krevní tlak nebo máte abnormální hladiny tuků v krvi;

– jste měla rakovinu krve (včetně leukemie), která je nyní v remisi (vymizely příznaky a projevy nemoci, ale ne nemoc sama);

– jste na dlouhodobé léčbě kortikoidy;

– jste někdy měla mimoděložní těhotenství (stav, kdy se těhotenství vyvíjí mimo dělohu) nebo cysty na vaječnících;

– máte nebo jste někdy měla závažné onemocnění tepen, jako je srdeční záchvat nebo mrtvice (cévní mozková příhoda);

– jste někdy měla krevní sraženiny (trombózu);

– užíváte jakékoli jiné léky, protože některé léky mohou zabránit přípravku Levosert, aby správně působil;

– máte nepravidelné krvácení;

– máte záchvaty (epilepsii).

Pokud se u Vás někdy vyskytly výše uvedené stavy nebo jimi trpíte, Váš lékař rozhodne, zda můžete přípravek Levosert používat.

Musíte také informovat svého lékaře, pokud se některý z výše uvedených stavů u Vás vyskytl poprvé v době, kdy máte přípravek Levosert zavedený.

Následující známky a příznaky mohou znamenat, že u Vás mohlo dojít k mimoděložnímu těhotenství (těhotenství mimo dělohu), a že musíte okamžitě vyhledat lékaře (viz také bod „Těhotenství, kojení a plodnost“):

– přestanete menstruovat a pak začnete trvale krvácet nebo pociťujete trvalou bolest.

– pociťujete bolest v podbřišku, která je silná a trvalá.

– máte normální známky těhotenství, ale současně krvácíte a máte závratě.

– máte pozitivní těhotenský test.

Navštivte neprodleně lékaře nebo zdravotní sestru, pokud se u Vás vyvine bolestivý otok dolních končetin, náhlá bolest na hrudi nebo problémy s dýcháním, protože to mohou být příznaky krevní sraženiny. Je důležité, aby byly všechny krevní sraženiny neprodleně léčeny.

Navštivte také bez odkladu svého lékaře, pokud se u Vás rozvine trvalá bolest v podbřišku (dolní část břicha), horečka, bolest během pohlavního styku nebo abnormální krvácení. Pokud budete mít krátce po zavedení přípravku Levosert silnou bolest nebo horečku, může se jednat o závažnou infekci, kterou je třeba neprodleně začít léčit.

Musíte neprodleně navštívit lékaře, pokud nenahmatáte vlákna v pochvě. Může to být známkou vypuzení nitroděložního systému. Vlákna můžete překontrolovat tak, že jemně vsunete prst do pochvy a vlákna nahmatáte na konci pochvy blízko otvoru do dělohy (děložního krčku). Za vlákna netahejte, protože byste mohla omylem přípravek Levosert vytáhnout. Dokud lékař nepřekontroluje, zda je IUS na svém místě, vyvarujte se sexuálního styku nebo používejte bariérovou antikoncepci (jako je kondom).

Levosert a kouření

Ženám se doporučuje přestat kouřit. Kouření zvyšuje riziko vzniku srdečního záchvatu (infarktu), cévní mozkové příhody (mrtvice) nebo vzniku krevních sraženin.

Další léčivé přípravky a přípravek Levosert

Účinek hormonální antikoncepce, jako je přípravek Levosert, může být snížený léky, které zvyšují množství enzymů produkovaných v játrech. Prosím, informujte svého lékaře, pokud užíváte:

– fenobarbital, fenytoin nebo karbamazepin (k léčbě epilepsie);

 • – griseofulvin (k léčbě plísně);

 • – rifampicin nebo rifabutin (antibiotika);

– nevirapin nebo efavirenz (k léčbě HIV).

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat.

Přípravek Levosert se nesmí používat současně s jinou hormonální antikoncepční metodou.

Těhotenství, kojení a plodnost

Přípravek Levosert nesmíte používat během těhotenství nebo pokud máte podezření, že jste těhotná.

Mohu otěhotnět během používání přípravku Levosert?

Je velmi vzácné, aby žena otěhotněla se zavedeným přípravkem Levosert.

Vynechání menstruace nemusí znamenat, že jste těhotná. Některé ženy nemusí mít během používání nitroděložního systému menstruaci.

Pokud se u Vás nedostaví menstruace po dobu 6 týdnů, zvažte použití těhotenského testu. Pokud je negativní, není třeba provádět další test, pokud nemáte další těhotenské příznaky, jako je nevolnost, únava nebo citlivost prsů.

Pokud otěhotníte se zavedeným tělískem, kontaktujte co nejdříve svého lékaře, aby mohlo být vyloučeno mimoděložní těhotenství a odstraněn přípravek Levosert z důvodu snížení rizika spontánního potratu.

Co udělat, pokud chcete otěhotnět?

Pokud chcete otěhotnět, požádejte lékaře, aby Levosert vyjmul. Po odstranění nitroděložního systému se velmi rychle vrátí Vaše obvyklá schopnost otěhotnět.

Mohu kojit, pokud mám zavedený přípravek Levosert?

V mateřském mléce se nacházejí velmi malá množství hormonu z přípravku Levosert, ale hladiny jsou nižší, než při jiné hormonální antikoncepční metodě. Neočekává se žádné riziko pro novorozence. Pokud si přejete kojit, poraďte se se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nejsou známé žádné účinky na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Levosert obsahuje síran barnatý

Rám přípravku Levosert, který má tvar T, obsahuje síran barnatý, proto je viditelný na rentgenu.

3. Jak se přípravek Levosert používá

Nitroděložní systém může zavést jen lékař nebo zvlášť vyškolená zdravotní sestra (viz zvláštní pokyny pro zavedení tělíska, které jsou uložené v balení).

Vysvětlí Vám, jak bude zavedení přípravku probíhat a jakákoli rizika spojená s jeho používáním. Poté Vás lékař nebo zdravotní sestra před zavedením přípravku Levosert vyšetří. Pokud máte jakékoli obavy z používání přípravku, proberte je s nimi.

Během zavádění můžete pociťovat mírnou bolest. Informujte lékaře o jakékoli bolesti, kterou pocítíte. Tělísko má být zavedeno buď během menstruace, nebo během sedmi dnů od začátku menstruace. Pokud již máte tělísko zavedené a je čas jej nahradit novým tělískem, nemusíte čekat až do menstruace.

Pokud jste právě porodila, musíte počkat alespoň 6 týdnů do zavedení přípravku Levosert. Levosert může být někdy zaveden okamžitě po potratu, a to za předpokladu, že nemáte žádnou genitální infekci. Pokud máte záchvaty (epilepsii), informujte lékaře nebo zdravotní sestru, kteří budou Levosert zavádět, protože vzácně může dojít během zavádění ke křečím.

Některé ženy mohou pociťovat po zavedení tělíska mdloby. To je normální a lékař Vám poradí, abyste na chvíli zůstala ležet.

Velmi vzácně může během zavádění část tělíska nebo tělísko celé poranit stěnu dělohy. Pokud k tomu dojde, tělísko je vyjmuto.

Jak rychle přípravek Levosert působí?

Antikoncepce

Před otěhotněním jste chráněna, jakmile je nitroděložní systém zaveden. Pravděpodobnost otěhotnění je přibližně 2 těhotenství na 1000 žen během prvního roku. Četnost selhání se může zvýšit v případě samovolného vypuzení nitroděložního systému nebo perforace (proděravění) dělohy.

Silné menstruační krvácení

S přípravkem Levosert obvykle dochází během 3 až 6 měsíců k výraznému snížení menstruačního krvácení.

Jak často mám nitroděložní systém kontrolovat?

Nitroděložní systém je třeba zkontrolovat obvykle 6 týdnů po zavedení, poté 12 měsíců od zavedení a následně jednou za rok do jeho vyjmutí.

Jak poznám, že je nitroděložní systém na svém místě?

Po každé menstruaci můžete překontrolovat dvě tenká vlákna připojená ke spodnímu konci nitroděložního systému. Lékař Vás poučí, jak je kontrolovat.

Netahejte za vlákna, protože byste mohla náhodně nitroděložní systém vytáhnout. Pokud nenahmatáte vlákna, navštivte neprodleně svého lékaře nebo zdravotní sestru a do té doby se vyvarujte sexuálního styku nebo používejte bariérovou antikoncepci (jako je kondom). Vlákna mohou být jen vtažena do dělohy nebo do děložního kanálu. Pokud lékař nebo zdravotní sestra nemohou vlákna najít, mohou být utržená, přípravek Levosert mohl být samovolně vypuzený z dělohy nebo ve vzácných případech mohl prorazit stěnu dělohy (perforace dělohy, viz bod 4).

Navštivte lékaře také tehdy, pokud nahmatáte spodní konec samotného tělíska nebo Vy nebo Váš partner budete cítit bolest nebo nepříjemný pocit během pohlavního styku.

Co se stane, pokud je nitroděložní systém samovolně vypuzen z dělohy?

Pokud je nitroděložní systém zcela nebo částečně samovolně vypuzen z dělohy, ochrana před otěhotněním nemusí být účinná.

Stává se to vzácně, ale je možné, že k tomu během menstruace dojde, aniž byste to zaregistrovala. Příznakem, že k tomu došlo, může být neobvyklý nárůst intenzity krvácení během menstruace. Informujte svého lékaře, pokud dojde k neočekávané změně menstruačního krvácení.

Pokud jste přestala používat přípravek Levosert

Lékař může nitroděložní systém kdykoli odstranit. Vyjmutí je velmi jednoduché. Pokud neplánujete okamžité zavedení nového nitroděložního systému nebo tělíska, je důležité, abyste používala jinou formu antikoncepce v týdnu před jeho vyjmutím. Pohlavní styk během posledního týdne před vyjmutím přípravku Levosert může vést po jeho vyjmutí k otěhotnění.

Jak přípravek Levosert ovlivní menstruaci?

Pro všechny uživatelky přípravku Levosert:

Mnoho žen má prvních 3–6 měsíců po zavedení nitroděložního systému špinění (malé množství krevních ztrát). Jiné mají delší nebo silné krvácení. Před snížením krevních ztrát můžete mít nicméně obvykle během prvních 2–3 měsíců zvýšení krvácení. Obecně je pravděpodobné, že budete každý měsíc krvácet méně dní a případně nebudete krvácet vůbec. Je to způsobené účinkem hormonu (levonorgestrel) na sliznici dělohy.

Pokud máte zavedený přípravek Levosert z důvodu silného menstruačního krvácení:

Levosert obvykle navozuje po 3 až 6 měsících léčby významné snížení ztráty krve menstruací. Může dojít i k zesílení krvácení, a to obvykle během prvních 2 až 3 měsíců, než dojde ke snížení krevních ztrát. Pokud není dosaženo významného snížení krevních ztrát po 3 až 6 měsících, je třeba zvážit jiné způsoby léčby.

Pokud máte Levosert zavedený již dlouho a poté se dostaví problémy s krvácením, kontaktujte svého lékaře nebo zdravotnické zařízení a požádejte o radu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

Dále navštivte co nejdříve svého lékaře, pokud zaznamenáte:

 • – bolestivý otok dolní končetiny,

 • – náhlou bolest na prsou,

 • – obtíže s dýcháním,

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky spojené s přípravkem Levosert se vyskytují nejčastěji během prvních měsíců po jeho zavedení a poté časem mizí.

Pokud se u Vás vyskytne některý z následujících závažných nežádoucích účinků, kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo zdravotní sestru:

 • Silná bolest nebo horečka, ke kterým došlo krátce po zavedení,mohou znamenat, že máte závažnou infekci, kterou je třeba neprodleně léčit. Ve vzácných případech může dojít k velmi závažné infekci (sepse).

 • Silná bolest a trvalé krvácenímohou být známkou poškození nebo natržení stěny dělohy (perforace). Perforace je vzácná, vyskytuje je nejčastěji během zavádění přípravku Levosert, ale může být zaznamenána i o něco později. Pokud k tomu dojte, bude přípravek Levosert vyjmutý; velmi vzácně si to může vyžádat chirurgický zákrok. Riziko perforace je nízké, ale zvyšuje se u kojících žen a u žen, které porodily v průběhu 36 týdnů před zavedením.

Možné známky a příznaky perforace mohou být:

 • – silná bolest (jako křeče při menstruaci) nebo větší bolest, než se čekalo

 • – silné krvácení (po zavedení)

 • – bolest nebo krvácení, které trvají více než několik týdnů

 • – náhlé změny menstruačního krvácení

 • – bolest při sexu

 • – nenahmatání vláken přípravku Levosert (viz bod 3 „Jak se přípravek Levosert používá -Jak poznám, že je nitroděložní systém na svém místě?“)

 • Bolest v podbřišku, zvláště pokud máte také horečku nebo došlo k vynechání menstruace nebo máte neočekávané krvácení, protože to mohou být známky mimoděložního těhotenství. Absolutní riziko vzniku mimoděložního těhotenství u uživatelek přípravku Levosert je nízké. Pokud ale žena se zavedeným přípravkem Levosert otěhotní, relativní pravděpodobnost vzniku mimoděložního těhotenství se zvyšuje.

 • Bolest v podbřišku nebo bolestivý nebo obtížný sex, protože to mohou být známky cysty na vaječníku nebo zánětlivého onemocnění v oblasti pánve. Je to důležité, protože infekce v oblasti pánve může snížit Vaši šanci otěhotnět a může zvýšit riziko vzniku mimoděložního krvácení.

Velmi časténežádoucí účinky (postihují více než 1 ženu z 10) mohou zahrnovat:

 • – změny menstruace. Můžete zaznamenat špinění, kratší nebo delší intervaly mezi menstruacemi, bolestivé menstruace. Třebaže během 3–6 měsíců po zavedení přípravku Levosert obvykle dochází k významnému snížení krevních ztrát během menstruace, může dojít i ke zvýšení intenzity krvácení a to obvykle během prvních 2 až 3 měsíců, než dojde k jeho snížení. Menstruace může zcela vymizet. Pokud není dosaženo významného snížení krevních ztrát po 3 až 6 měsících, je třeba zvážit jiné způsoby léčby.

 • – ovariální cysty. Jsou to útvary ve vaječníku naplněné tekutinou.

 • – bakteriální nebo plísňové infekce pochvy a zevního genitálu (vulvy);

 • – pupínky (akné);

bolest nebo krvácení během zavádění.

Časténežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ženu z 10) mohou zahrnovat:

 • – depresi, nervozitu nebo jiné změny nálady;

 • – snížení sexuální aktivity;

 • – bolest hlavy;

 • – migrénu;

 • – pocit slabosti (presynkopu);

 • – bolest břicha, bolest v pánevní oblasti nebo bolest zad;

 • – diskomfort v oblasti břicha;

 • – nevolnost (nauzeu);

 • – pocit nafouklého břicha;

 • – zvracení;

 • – bolestivé menstruace;

 • – hojnější vaginální výtok;

 • – citlivost, bolestivost prsů;

 • – bolestivý pohlavní styk;

 • – křeč dělohy;

 • – Levosert je samovolně vypuzen z dělohy;

 • – zvýšení tělesné hmotnosti.

Méně časténežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ženu ze 100) mohou zahrnovat:

 • – genitální infekce, které mohou způsobovat: svědění pochvy; bolest při močení nebo únik moči; nebo bolest v podbřišku, bolest způsobenou zánětem dělohy, vaječníků nebo vejcovodů;

 • – mdloby;

 • – ekzém;

 • – zánět krčku dělohy (cervicitis);

 • – nateklé nebo oteklé dolní končetiny nebo kotníky;

 • – zvýšení růstu chloupků na tváři a na těle;

 • – vypadávání vlasů;

 • – svědění kůže (pruritus);

 • – odlišné zbarvení nebo zvýšení kožního pigmentu, zvláště na obličeji (chloasma);

 • – mimoděložní těhotenství.

Vzácnénežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ženu z 1000) mohou zahrnovat:

 • – vyrážky, svědění;

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Levosert uchovávat

Uchovávejte v původním obalu. Uchovávejte sáček v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Neotevírejte obal s přípravkem Levosert. To může udělat jen Váš lékař nebo lékař zdravotnického zařízení.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte systém po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a vnějším obalu za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Levosert obsahuje

 • – Intrauterinní inzert (nitroděložní systém) Levosert obsahuje 52 mg léčivé látky levonorgestrel. Hormon je obsažen v jádře inzertu (systému), který dále obsahuje dimetikon. Jádro je obaleno dimetikonovou membránou.

Jak přípravek Levosert vypadá a co obsahuje toto balení

 • – Přípravek Levosert se skládá z malého tělíska ve tvaru T, které je vyrobeno z plastu nazývaného polyethylen. Jeho stavba umožňuje tělísku postupně uvolňovat hormon do dělohy.

 • – Ke spodní straně tělíska jsou připevněna dvě jemná vlákna z polypropylenu a ftalocyaninové modři. Tato vlákna umožňují snadné vyjmutí a umožňují Vám i lékaři kontrolovat, zda je tělísko na místě.

Každé balení obsahuje jeden nitroděložní systém Levosert.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Gedeon Richter Plc.

Gyómrói út 19–21.

1103 Budapešť,

Maďarsko

Výrobce

Odyssea Pharma SA Rue du Travail 16 4460 Grace Hollogne Belgie

Gedeon Richter Plc. Gyómrói út 19–21. 1103 Budapešť, Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko:

Levosert

Česká republika:

Levosert

Maďarsko:

Levosert

Lotyšsko:

Levosert

Litva:

Levosert

Polsko:

Levosert

Rumunsko:

Levosert

Slovenská republika

Levosert

Velká Británie

Levosert

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 24. 1. 2018

Návod k použití

Levosert 20 mikrogramů/24 hodin intrauterinní in­zert

levonorgestrelum

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky

Dotazník pro lékaře

Než předepíšete/za­vedete přípravek Levosert, odpovězte následující otázky:

Překontroloval(a) jsem, že potřeby pacientky odpovídají indikaci antikoncepce nebo silné menstruační krvácení a době používání do 4 let?

Vyplnil(a) jsem kartičku pro pacientku, která byla vložená v balení a předal(a) jsem ji pacientce pro připomenutí (zavedení na dobu více než 4 roky je třeba nahlásit jako použití off label)?

Přečtěte si, prosím, pozorně následující pokyny, protože ve srovnání s jinými IUD, která jste používal(a) dříve, mohou být určité rozdíly v typu zavaděče:

Podmínky pro použití

1.


U žen ve fertilním věku se má přípravek Levosert zavést do dutiny děložní během prvních sedmi


dnů od začátku menstruace. Může být nahrazen novým systémem kdykoli během cyklu.

 • 2. Důrazně se doporučuje, aby přípravek Levosert zaváděl jen lékař/zdravotnický pracovník, který je v zavádění dostatečně proškolený a který si před zaváděním přípravku Levosert pečlivě pročetl tyto pokyny.

 • 3. Přípravek Levosert se dodává ve sterilním balení, které nesmí být otevřeno, dokud to není z důvodu zavedení nutné. S rozbaleným přípravkem je třeba manipulovat tak, aby byla zajištěna asepse. Nepoužívejte jej, pokud je vnitřní obal poškozený nebo otevřený.

 • 4. Gynekologickým vyšetřením určete pozici dělohy (anteverze, retroverze) a její velikost. Vylučte těhotenství a kontraindikace.

 • 5. Zaveďte do pochvy poševní zrcadla, použijte vhodný dezinfekční roztok k výplachu vaginy a očištění hrdla děložního.

 • 6. Pokud je diagnostikována cervikální stenóza, užijte cervikální dilatátory. Neužívejte násilí, abyste překonal(a) rezistenci.

 • 7. Uchopte cervix nástrojem tenaculum forceps a mírným tahem stáhněte hrdlo a narovnejte cervikální kanál a dutinu děložní.

 • 8. Změřte délku dutiny děložní hysterometrií. Pokud je délka dělohy < 5,5 cm, ukončete proceduru.

Popis

válec obsahu


vlákna


zaoblená zal


patka (zaráží


stupnice


zesílená zna


první zářez


druhý zářez


© laterální ram

O kroužek


Příprava pro zavedení
Zaveďte píst a IUS do zaváděcí trubičky

Částečně otevřete blistr (asi do 1/3 od spodní strany) a zaveďte píst do zaváděcí trubičky. Uvolněte vlákna z patky. Tahem za vlákna zatáhněte IUS do trubičky. Raménka tělíska musí zůstat v horizontální poloze, rovnoběžně s plochou stranou patky (zarážky).

Umístěte spodní hranu patky (zarážky) na správné místo

Pozice modré patky (zarážky) a spodní hrany patky (zarážky) označuje hodnotu zjištěnou při hysterometrii. Plochá strana patky musí vždy zůstat paralelně s raménky. To umožní správné otevření ramének v dutině děložní.


Zavádění


Upravte pozici IUS v zaváděcí trubičce

Pro upravení pozice IUS držte pevně píst a táhněte za vlákna a pohybujte trubičkou.

Zaoblená zakončení laterálních ramének musí být těsně proti sobě, mírně nad horním okrajem zaváděcí trubičky (viz detailní obrázek č. 1) a distální okraj trubičky musí být v místě prvního zářezu na pístu (viz detailní obrázek č. 2). Pokud není trubička v úrovni prvního zářezu na pístu, musíte zatáhnout za vlákna silněji.

Zavedení tělíska do cervikálního kanálu až je modrá patka v kontaktu s cervixem

Vytáhněte celé tělísko z blistru a přitom držte pevně píst a trubičku spolu ve správně upravené pozici.

Zaveďte soustavu do cervikálního kanálu až se modrá patka (zarážka) dotýká hrdla.
Uvolnění ramének nitroděložního tělíska

Držte píst, uvolněte vlákno a táhněte zaváděcí trubičku dolů, až její dolní konec dosáhne druhého zářezu na pístu.

Zatlačte IUS proti fundu

Pro umístění IUS v děložní dutině zatlačte současně na zaváděcí trubičku a píst, až se modrá patka (zarážka) opět dotkne hrdla.

Přípravek Levosert je pak v dutině děložní správně umístěn.

Uvolnění IUS z trubičky do dutiny děložní

Aniž byste pohybovali pístem, zatáhněte zaváděcí trubičku dolů až ke kroužku pístu.

Mírný odpor znamená průchod rozšířené části pístu. Nicméně zatáhněte trubičku až dolů ke kroužku.

Přípravek Levosert je pak zcela uvolněný

l

ze zaváděcí trubičky.

/

/

Odstraňte postupně součásti zavaděče a ustřihněte vlákna

Odstraňte postupně nejdříve píst a poté zaváděcí trubičku,

Ustřihněte vlákna asi 3 cm od cervixu.

DŮLEŽITÉ!

V případě obtížného zavádění a/nebo neobyčejně silné bolesti nebo krvácení během zavádění nebo po něm je třeba provést fyzikální a ultrasonografické vyšetření k vyloučení perforace těla dělohy nebo cervixu. V případě potřeby systém odstraňte a zaveďte nový, sterilní systém.

Prosím nahlaste jakýkoli případ perforace dělohy nebo problémy se zaváděním na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

15/15

Wobenzym 200 tablet
Wobenzym 200 tablet

Wobenzym obsahuje kombinaci enzymů, které podporují imunitu, působí…

Do obchodu

od 779 Kč Dr Max