Nonstop lékárna Otevřít hlavní menu

DERMESTRIL-SEPTEM 25 - příbalový leták

Síla léku
25MCG/24H

Dostupné balení:

 • 4

Podobné léky

Příbalový leták - DERMESTRIL-SEPTEM 25

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se prosím svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz. bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

 • 1. Co je DERMESTRIL-Septem a k čemu se používá

 • 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DERMESTRIL-Septem užívat

 • 3. Jak se DERMESTRIL-Septem užívá

 • 4. Možné nežádoucí účinky

 • 5. Jak uchovávat přípravek DERMESTRIL-Septem

 • 6. Obsah balení a další informace

1. Co je DERMESTRIL-Septem a k čemu se používá

DERMESTRIL-Septem je přípravek hormonální substituční terapie (HRT). Obsahuje 17-P estradiol. DERMESTRIL-Septem se používá u žen, u nichž se poslední menstruace dostavila minimálně před 6 měsíci.

DERMESTRIL-Septem 25 a 50 se užívá při:

Zmírnění příznaků menopauzy

Během menopauzy klesá množství estrogenu produkované v ženském těle. To může způsobit příznaky, jako jsou návaly horka do obličeje, krku a hrudníku („návaly“). DERMESTRIL-Septem tyto příznaky po menopauze zmírňuje.

DERMESTRIL-Septem Vám bude předepsán pouze, pokud tyto příznaky vážně omezují Váš každodenní život.

DERMESTRIL-Septem 50 se užívá při:

Prevence osteoporózy

Po přechodu se u některých žen se může vyvinout křehkost kostí (osteoporóza). Poraďte se se svým lékařem ohledně všech možností léčby.

Pokud máte zvýšené riziko zlomenin kvůli osteoporóze a jiné léky pro Vás nejsou vhodné, můžete DERMESTRIL-Septem použít k prevenci osteoporózy po menopauze.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DERMESTRIL-Septem používat

Anamnéza a pravidelné kontroly

Použití HRT nese rizika, které je třeba vzít v úvahu při rozhodování, zda zahájit léčbu nebo pokračovat v užívání.

Zkušenosti s léčbou žen s předčasnou menopauzou (z důvodu selhání vaječníků nebo operace) jsou omezené. Pokud máte předčasnou menopauzu, rizika používání HRT mohou být různá. Prosím, poraďte se se svým lékařem.

Dříve než začnete (nebo znovu začnete) užívat HRT, lékař se Vás bude ptát na Vaši vlastní a rodinnou zdravotní historie. Váš lékař se může rozhodnout provést vyšetření. To může zahrnovat vyšetření Vašich prsou a /nebo interní vyšetření, pokud je to nutné.

Poté, co jste začali s užíváním DERMESTRIL-Septemu, měli byste chodit k lékaři na pravidelné kontroly (nejméně jednou za rok). Na těchto kontrolách se svým lékařem poraďte o možných přínosech a rizicích užívání DERMESTRIL-Septem.

Pravidelně podstupujte vyšetření prsu, podle doporučení lékaře.

Neužívejte DERMESTRIL-Septem

 Máte-li jakékoli

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se prosím svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz. bod 4.
 • 1. Co je DERMESTRIL-Septem a k čemu se používá

 • 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DERMESTRIL-Septem užívat

 • 3. Jak se DERMESTRIL-Septem užívá

 • 4. Možné nežádoucí účinky

 • 5. Jak uchovávat přípravek DERMESTRIL-Septem

 • 6. Obsah balení a další informace

 • Pokud máte nebo jste někdy měla rakovinu prsu, nebo máte-li podezření na toto onemocnění.
 • Jestliže máte rakovinu citlivou na estrogeny, jako je rakovina výstelky dělohy (endometrium), nebo pokud máte podezření na toto onemocnění.
 • Máte-li nadměrné zesílení sliznice dělohy (hyperplazie endometria), které není léčeno.
 • Pokud máte nebo jste někdy měla krevní sraženiny v cévách (trombózu), například v nohou (hluboká žilní trombóza) nebo v plicích (plicní embolie).
 • Máte-li poruchu srážlivosti krve (např. nedostatek proteinu C, proteinu S nebo antitrombinu).
 • Pokud máte nebo jste nedávno měli onemocnění způsobené krevními sraženinami v cévách, např. srdeční infarkt, cévní mozkovou příhodu nebo anginu pectoris.
 • Pokud máte nebo jste někdy měla onemocnění jater a Vaše jaterní testy se nevrátily k normálu.
 • Pokud máte vzácnou krevní poruchu s názvem „porfyrie“, která se dědí.
 • Jestliže jste alergická (přecitlivělá) na estradiol (léčivou látku obsaženou v přípravku) nebo na kteroukoli další složku přípravku DERMESTRIL-Septem (viz bod 6 Další informace).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku DERMESTRIL-Septem je zapotřebí

Pokud se u Vás někdy vyskytl některý z následujících problémů, informujte svého lékaře před zahájením léčby, protože tyto obtíže se mohou vrátit nebo zhoršit během léčby přípravkem DERMESTRIL-Septem. Pokud ano, měli byste svého lékaře navštěvovat častěji kvůli kontrolám:

myomy uvnitř dělohy; růst děložní sliznice mimo dělohu (endometrióza) či nadměrný růst děložní sliznice (hyperplazie endometria) v anamnéze; zvýšené riziko vzniku krevních sraženin (viz „Krevní sraženiny v cévách (trombóza)“); zvýšené riziko vzniku rakoviny citlivé na estrogen (např. pokud matka, sestra nebo babička měly rakovinu prsu); vysoký krevní tlak; jaterní poruchy, jako je benigní nádor jater; cukrovka; žlučové kameny; migréna nebo těžké bolesti hlavy; onemocnění imunitního systému, který postihuje mnoho orgánů v těle (systémový lupus erythematosus, SLE); epilepsie; astma; onemocnění postihující ušní bubínek a sluch (otoskleróza); velmi vysoká úroveň tuků (triglyceridů) v krvi; zadržování tekutin v důsledku srdečních potíží nebo onemocnění ledvin.

Přestaňte užívat přípravek DERMESTRIL-Septem a ihned se poraďte s lékařem

Pokud zaznamenáte cokoli z následujícího při užívání HRT:

 • některou z podmínek uvedených v bodě "Neužívejte DERMESTRIL-Septem“.
 • zežloutnutí kůže a očního bělma (žloutenka). Toto mohou být příznaky jaterní nemoci.
 • velké zvýšení krevního tlaku (příznaky mohou být bolesti hlavy, únava, závratě).
 • migrény, bolesti hlavy, ke kterým u Vás došlo poprvé.
 • pokud otěhotníte.
 • pokud zaznamenáte příznaky krevních sraženin, jako jsou: bolestivý otok a zarudnutí nohy, náhlá bolest na hrudi, dýchací potíže.

Další informace najdete v bodě "Krevní sraženiny v cévách (trombóza)“.

Poznámka:DERMES­TRIL-Septem není antikoncepční přípravek. Pokud je to méně než 12 měsíců od poslední menstruace nebo je Vám méně než 50 let, musíte stále používat další antikoncepci k zabránění otěhotnění. Poraďte se se svým lékařem.

HRT a rakovina

Nadměrné zbytnění děložní sliznice (hyperplazie endometria) a rakovina děložní sliznice (rakovina endometria)

Vzhledem k pouze estrogenové HRT je zvýšeno riziko nadměrného zesílení sliznice dělohy (hyperplazie endometria) a rakoviny děložní sliznice (endometria).

Užívání progestogenu současně s estrogenem po dobu nejméně 12 dnů každého 28denního cyklu Vás před tímto rizikem ochrání. Pokud stále máte dělohu, lékař Vám progestogen předepíše. Pokud Vám byla děloha odstraněna (podstoupila jste hysterektomii), poraďte se se svým lékařem, zda můžete tento přípravek bezpečně užívat bez progestogenu.

Srovnejte

U žen, které ještě mají dělohu a které neužívají HRT, bude v průměru u 5 žen z 1000 diagnos­tikován karcinom endometria ve věku mezi 50 a 65 let.

U žen ve věku 50 až 65 let, které ještě mají dělohu a které užívají pouze estrogenovou HRT, bude rakovina endometria diagnostikována u 10 až 60 žen z 1000 (tj. dalších 5 až 55 případů), v závislosti na dávce a délce užívání.

Neočekávané krvácení

Při používání přípravku DERMESTRIL-Septem budete krvácet jednou za měsíc (tzv. krvácení z vysazení). Avšak, pokud u Vás dojde k neočekávanému krvácení nebo špinění mimo pravidelné měsíční krvácení, které:

 • přetrvává déle než 6 měsíců,
 • začne poté, co jste DERMESTRIL-Septem užívala déle než 6 měsíců,
 • se objeví po ukončení léčby DERMESTRIL-Septemem navštivte svého lékaře co nejdříve.

Rakovina prsu

Důkazy nasvědčují tomu, že kombinace estrogen-progestogen a možná i pouze estrogenová HRT zvyšuje riziko rakoviny prsu. Míra rizika závisí na tom, jak dlouho budete HRT užívat. Další riziko bude zřejmé během několika let. Vše se však vrací k normálu během několika let (nejvíce 5) po ukončení léčby.

U žen, kterým byla děloha odstraněna a které používají pouze estrogenovou HRT po dobu 5 let, je uváděno jen malé nebo žádné zvýšení rizika rakoviny prsu.

Srovnejte

U žen ve věku 50 až 79 let, které neužívají HRT, bude karcinom prsu diagnostikován v průměru u 9 až 17 žen z 1000 během 5 let. U žen ve věku 50 až 79 let, které užívají estrogen-gestogenní HRT po dobu 5 let, to bude u 13 až 23 případů z 1000 (tj. dalších 4 – 6 případů).

Pravidelně kontrolujte vaše prsa. Navštivte svého lékaře, pokud zaznamenáte jakékoli změny, jako jsou:

 • důlky v kůži,
 • změny na bradavce,
 • hrudky, které můžete vidět nebo cítit.

Navíc, pokud je Vám nabídnuto mamografické vyšetření, měla byste ho podstoupit, Pro mamografické vyšetření je důležité, abyste informovala zdravotní sestru /zdravotnického pracovníka, který Vám bude provádět rentgen, že používáte HRT, protože tento lék může zvýšit hustotu prsní tkáně, což může ovlivnit výsledek mamografie. Tam, kde je zvýšená hustota prsní tkáně, nemusí být při mamografii rozpoznány všechny uzlíky.

Karcinom vaječníků (ovarií)

Výskyt karcinomu vaječníku je poměrně vzácný – mnohem vzácnější než nádorové onemocnění prsu. Užívání HRT obsahující samotný estrogen či kombinaci estrogenu a progestagenu je spojeno s mírně zvýšeným rizikem karcinomu vaječníků.

Riziko karcinomu vaječníků se mění s věkem. Například u přibližně 2 žen z 2000 ve věku 50 až 54 let, které neužívají HRT, bude během 5letého období diagnostikován karcinom vaječníků. U žen, které užívaly HRT po dobu 5 let, budou přibližně 3 případy na 2000 uživatelek (tj. přibližně 1 případ navíc).

Zvýšené riziko karcinomu vaječníků je při užívání přípravku Dermestril-Septem podobné jako při užívání jiných typů HRT.

Vliv HRT na srdce a krevní oběh

Krevní sraženiny v cévách (trombóza)

Riziko vzniku krevních sraženin v žilách je asi 1,3–3krát vyšší u uživatelek HRT než u žen, které HRT neužívají, zvláště v prvním roce léčby.

Krevní sraženiny mohou být závažné, a pokud se sraženina dostane do plic, může způsobit bolesti na hrudi, dušnost, mdloby nebo dokonce smrt.

Pravděpodobnost vzniku krevní sraženiny se zvyšuje s věkem a v případě, že se Vás týká některý z následujících bodů. Informujte prosím svého lékaře, pokud se Vás některá z těchto situací týká:

 • Jste delší dobu neschopni chůze z důvodu velké operace, zranění nebo nemoci (viz také bod „Pokud potřebujete operaci“).
 • Trpíte velkou nadváhou (BMI > 30 kg/m 2).
 • Máte poruchu srážlivosti krve, která vyžaduje dlouhodobou léčbu lékem užívaným k prevenci vzniku krevních sraženin.
 • Pokud některý z vašich blízkých příbuzných někdy měl krevní sraženinu v noze, plicích nebo jiném orgánu.
 • Máte systémový lupus erythematosus (SLE).
 • Máte rakovinu.

Pokud se objeví příznaky krevní sraženiny, viz bod „Přestaňte užívat přípravek DERMESTRIL-Septem a ihned se poraďte s lékařem“.

Srovnejte

U žen ve věku 50 let, které neužívají HRT, se v průměru u 4 až 7 žen z 1000 v průběhu 5 let očekává vznik krevní sraženiny v cévách.

U žen ve věku 50 let, které užívaly estrogen-gestogenovou HRT více než 5 let, to je 9 až 12 případů z 1000 (tj. dalších 5 případů).

U žen ve věku 50, kterým byla odstraněna děloha a užívaly pouze estrogenovou HRT více než 5 let, to bude 5 až 8 případů z 1000 uživatelek (tj. 1 extra případ).

Onemocnění srdce (infarkt)

Neexistuje žádný důkaz, že by HRT zabraňovala infarktu.

Ženy nad 60 let, které užívají estrogen-gestogenovou HRT, jsou o něco více vystaveny riziku výskytu srdečních chorob, než ty které HRT neužívají.

U žen, kterým byla odstraněna děloha a které užívají pouze estrogenovou terapii, není zvýšené riziko rozvoje srdečních onemocnění.

Cévní mozková příhoda

Riziko vzniku cévní mozkové příhody je asi 1,5 krát vyšší než u žen, které HRT neužívají. Počet případů cévní mozkové příhody v důsledku užívání HRT se zvyšuje s věkem.

Srovnejte

U žen ve věku 50 let, které neužívají HRT, se očekává, že v průběhu 5 let může k cévní mozkové příhodě dojít v průměru u 8 žen z 1000. U žen ve věku 50 let, které užívají HRT, to bude po dobu 5 let u 11 případů z 1000 (tj. další 3 případy).

Jiné stavy

 • HRT nezabraňuje ztrátě paměti. Existují důkazy vyššího rizika ztráty paměti u žen, které začaly užívat HRT po 65. roce věku. Poraďte se prosím se svým lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Některé léky mohou ovlivnit účinek přípravku DERMESTRIL-Septem. To může vést k nepravidelnému krvácení. Týká se to následujících léků:

 • léky na epilepsii (jako jsou fenobarbital, fenytoin a karbamazepin),
 • léky na tuberkulózu (jako jsou rifampicin, rifabutin),
 • léky proti viru HIV (jako jsou nevirapine, efavirenz, ritonavir a nelfinavir),
 • rostlinné přípravky obsahující Třezalku tečkovanou.

Informujte prosím Vašeho lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste nedávno užívali a to včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, rostlinných přípravků a jiných přírodních produktů.

Laboratorní testy

Pokud budete potřebovat vyšetření krve, informujte svého lékaře nebo personál laboratoře, že užíváte DERMESTRIL-Septem, protože tento lék může ovlivnit výsledky některých testů.

Těhotenství a kojení

DERMESTRIL-Septem je určen pouze pro použití u žen po menopauze. Pokud otěhotníte, přestaňte DERMESTRIL-Septem užívat a kontaktujte svého lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek neovlivňuje schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se DERMESTRIL-Septem používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

DERMESTRIL-Septem se používá k odstranění postmenopauzálních symptomů a za určitých podmínek také jako prevence postmenopauzální osteoporózy.

K léčbě příznaků estrogenového nedostatku jsou dostupné dvě síly přípravku DERMESTRIL-Septem a to DERMESTRIL-Septem 25 a 50.

K zahájení a pokračování léčby Vám lékař předepíše co nejnižší dávku k léčbě příznaků po co nejkratší období.

Váš lékař rozhodne, která náplast DERMESTRIL-Septem je pro vás nejvhodnější, ačkoli je léčba obvykle zahajována náplastí DERMESTRIL-Septem 25. V průběhu léčby upraví váš lékař dávku náplasti podle vašich individuálních potřeb. Bude to záviset na tom, jak účinná bude léčba a jaké se u vás objeví nežádoucí účinky.

V případě použití přípravku jako prevence osteoporózy je DERMESTRIL-Septem dostupný v jedné síle: 50.

DERMESTRIL-Septem v dávce 25 mikrogramů/24 hodin není jako prevence osteoporózy účinný.

Jak použít náplast

Náplast se používá na čistou, suchou kůži. Neaplikuje se na povrch ran, uhrů nebo vad a na oblasti právě namazané krémem, vlhké nebo mastné. DERMESTRIL-Septem náplasti se nesmí používat v blízkosti prsů nebo na prsa. DERMESTRIL-Septem náplasti se aplikují v oblasti boků, hýždí nebo břicha (viz obrázek 1).

Obrázek 1Šedě vyznačené oblasti představují správné místo aplikace náplasti.

Neaplikujte náplast na části těla, kde se tvoří při pohybu záhyby, nebo kde může dojít k odlepení náplasti vlivem oblečení (např. elastické opasky).

Neaplikujte náplasti dvakrát po sobě na stejné místo.

Náplast DERMESTRIL-Septem by měla být aplikována na kůži ihned po jejím vyjmutí ze sáčku následujícím způsobem:

 • (i) Roztrhněte sáček v místě zoubkování. Nepoužívejte nůžky (viz obr. 2).


 • (ii) Uchopte náplast mezi palcem a ukazovákem za menší část ohraničenou fólií (viz obr. 3).

Obrázek 3

 • (iii) Druhou rukou oddělte ochranný kryt (viz obr. 4). Nedotýkejte se při tom prsty přilnavé části náplasti, jelikož by nemuselo dojít k jejímu správnému přilepení.

 • (iv) Přilepte odkrytou část náplasti na kůži a odstraňte zbývající část ochranného krytu. Celou plochu náplasti přitiskněte pevně na kůži asi na 10 vteřin. Znovu přejeďte prstem podél okrajů a ujistěte se, že náplast dobře přilnula.

Jak často vyměňovat náplast

V každé náplasti je dostatek hormonu na několik dnů. Aby byla zajištěna stálá dodávka hormonu, musí se náplast měnit v týdenních intervalech; každá použitá náplast musí být odstraněna po sedmi dnech a nahrazena novou. Náplast může být aplikována v jakoukoli denní dobu.

Jak postupovat, pokud se náplast odlepí

Pokud je DERMESTRIL-Septem náplast aplikována správně, není pravděpodobné, že se odlepí. V případě, že náplast odpadne, nahraďte ji novou a poté provádějte výměnu podle obvyklého harmonogramu.

Vaše náplast by měla zůstat přilepená ve sprše nebo při koupání, i když se při velmi horké koupeli nebo v sauně může odlepit.

Jak náplast odstranit

Při odlepování náplasti odchlípněte okraj a zatáhněte za náplast, až se celá odlepí. Po použití náplast přeložte napůl lepivými stranami k sobě a vyhoďte ji do koše, tak aby byla mimo dosah dětí.

Kdy zahájit léčbu přípravkem

Léčbu přípravkem DERMESTRIL-Septem můžete zahájit kdykoli, jestliže neužíváte v současné době jinou estrogenovou léčbu. Pokud současně užíváte cyklickou nebo sekvenční estrogen-progestogenovou léčbu, měla byste před zahájením léčby přípravkem DERMESTRIL-Septem dokončit probíhající léčebný cyklus; vhodná doba k zahájení léčby přípravkem DERMESTRIL-Septem je první den krvácení z vysazení.

Pokud již užíváte kontinuální kombinovanou estrogen-progestogenovou léčbu, můžete přejít na léčbu přípravkem DERMESTRIL-Septem přímo.

Jak užívat progestogen společně s DERMESTRIL-Septemem

Jestliže máte dělohu, tj. nebyla u vás provedena hysterektomie, může vám lékař předepsat progestogen spolu s přípravkem DERMESTRIL-Septem náplast pro zabránění jakýmkoli problémům v důsledku růstu děložní sliznice, tj. endometriální hyperplazie (viz zvláštní upozornění u karcinomu endometria). Mohou být použity dva režimy:

1. Cyklická léčba:

DERMESTRIL-Septem je aplikován obvykle 21 dnů a následujících 7 dnů je bez léčby. Lékař Vám předepíše progestogen obvykle na posledních 12–14 dnů cyklu. Může dojít ke krvácení z vysazení (jako menstruace) během několika posledních dnů nebo po ukončení léčby progestogenem.

2. Kontinuální léčba:

DERMESTRIL-Septem je podáván nepřetržitě. Progestogen je obvykle podáván 12–14 dnů (nebo více) každého 28 denního cyklu. Tento sekvenční režim podávání může být doporučen, pokud se objevují výrazné příznaky estrogenového nedostatku během období bez léčby. Může dojít ke krvácení z vysazení (jako menstruace) během několika posledních dnů nebo po ukončení léčby progestogenem.

 • > Jestliže jste použila více přípravku DERMESTRIL-Septem náplast, než byste měla:

Pokud náhodně aplikujete příliš mnoho náplastí, může se u vás objevit zvýšená citlivost prsů a/nebo vaginální krvácení, podrážděnost, úzkost, otoky břicha nebo pánve, nadýmání, zadržování tekutin a pocit těžkých nohou. Účinky užití příliš velkého množství náplastí mohou být jednoduše zrušeny odstraněním náplasti.

 • > Jestliže jste zapomněla vyměnit náplast DERMESTRIL-Septem:

Pokud zapomenete vyměnit náplast ve správnou dobu, měla byste to provést co nejdříve a poté pokračovat v aplikaci náplasti podle původního harmonogramu. Pokud zapomenete náplast nalepit, můžete zvýšit pravděpodobnost výskytu krvácení z průniku a špinění.

 • > Jestliže jste přestala používat přípravek DERMESTRIL-Septem:

Jakmile je léčba přípravkem DERMESTRIL ukončena, mohou se opět objevit postmenopauzální příznaky.

Pokud potřebujete operaci

Pokud máte podstoupit operaci, informujte lékaře (operatéra), že užíváte DERMESTRIL-Septem. Je možné, že budete muset přestat užívat DERMESTRIL-Septem 4 až 6 týdnů před operací, aby se snížilo riziko tvorby krevních sraženin (viz bod 2, Krevní sraženiny v cévách). Poraďte se se svým lékařem, kdy můžete znovu začít užívat DERMESTRIL-Septem.

Pokud máte jakékoliv další dotazy k užívání přípravku, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého.

U žen užívajících HRT byla (ve srovnání se ženami, které HRT neužívají) častěji zaznamenána následující onemocnění:

 • rakovina prsu,
 • nadměrné zbytnění nebo rakovina děložní sliznice (hyperplazie nebo rakovina endometria),
 • rakovina vaječníku,
 • krevní sraženiny v cévách nohou nebo plic (žilní tromboembolismus),
 • onemocnění srdce,
 • cévní mozková příhoda,
 • možná ztráta paměti pokud je léčba HRT zahájena po 65. roce věku.

Více informací o těchto nežádoucích účincích viz bod 2.

Při užívání přípravku DERMESTRIL-Septem a jiných přípravků HRT byly zaznamenány následující nežádoucí účinky:

Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100)

 • bolest hlavy,
 • nevolnost,
 • bolest v břiše,
 • krvácení z dělohy/pochvy včetně špinění,,
 • změny tělesné hmotnosti,
 • vyrážka (červená a zanícená kůže)
 • pruritus (svědění)

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1000)

 • závratě,
 • reakce z přecitlivělosti,
 • depresivní nálada
 • poruchy zraku
 • palpitace (bušení srdce)
 • dyspepsie (obtížné či narušené trávení)
 • erythema nodosum (bolestivé červené uzlíky na kůži)
 • kopřivka
 • bolest prsů, citlivost prsů
 • edém (nadměrné množství vody v oběhu či tkáních)
 • srážlivosti a hladiny glukózy nalačno).

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10000)

 • změny libida,
 • podráždění očí při použití kontaktních čoček,
 • úzkost,
 • migréna,
 • nadýmání (pocit plnosti či nafouknutí po jídle),
 • zvracení
 • hirsutismus (nadměrný růst ochlupení v obličeji či po těle),
 • akné (uhříky na obličeji, hrudníku a zádech),
 • svalové křeče,
 • dysmenorea (bolestivé křeče během menstruace),
 • výtok z pochvy,
 • syndrom připomínající stavy před menstruací (tělesné příznaky, které se vyskytují před ovulací a nástupem menstruace jako citlivost prsů, bolest v zádech, křeče v břiše, bolest hlavy a změny chuti k jídlu, a psychologické příznaky jako úzkost, deprese a neklid),
 • zvětšení prsů,
 • únava (tělesné a/nebo duševní vyčerpání).

Další nežádoucí účinky:

 • onemocnění žlučníku,
 • různé kožní obtíže:

o změna zbarvení kůže zejména na obličeji nebo krku známá jako „těhotenské skvrny“ (chloasma),

o vyrážka se zarudnutím nebo vřídky (erythema multiforme),

o bolestivé červené uzlíky na kůži (erythema nodosum),

o vaskulární purpura (zánět krevních cév, který vede ke vzniku červených teček nebo skvrn na kůži),

 • demence (HRT nepředchází ztrátě paměti. Ve studii u žen, které začaly užívat kombinovanou HRT po 65. roce věku, bylo pozorováno malé zvýšení rizika vzniku demence).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:http://.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak uchovávat přípravek DERMESTRIL-Septem

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. DERMESTRIL-Septem by měl být uchováván v neporušeném sáč­ku.

Nepoužívejte DERMESTRIL-Septem po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu nebo sáčku za údajem „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po použití náplast přeložte napůl lepivými stranami k sobě a vyhoďte ji do koše, tak aby byla mimo dosah dětí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Toto opatření pomáhá chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co DERMESTRIL-Septem obsahuje

Léčivou látkou je estrogenní hormon 17-P-estradiol. Náplasti se aplikují na kůži a poté se hormon plynule vstřebává přes kůži do Vašeho těla.

Náplasti DERMESTRIL-Septem jsou určeny pouze k zevnímu použití.

Náplasti DERMESTRIL-Septem jsou k dispozici ve dvou silách:

DERMESTRIL-Septem 25: estradiolum hemihydricum 2,58 mg (odpovídá 2,50 mg estradiolu, uvolňuje se 25 mikrogramů estradiolu za 24 hodin).

DERMESTRIL-Septem 50: estradiolum hemihydricum 5,16 mg (odpovídá 5,00 mg estradiolu, uvolňuje se 50 mikrogramů estradiolu za 24 hodin).

Pomocnými látkami jsou adhezivní látky (akrylátové kopolymery), zadní fólie (pegoterát) a ochranný kryt (silikonizovaný pegoterát), který je odstraněn před použitím.

Jak DERMESTRIL-Septem vypadá a co obsahuje toto balení

DERMESTRIL-Septem jsou transparentní transdermální náplasti, jednotlivě zalepené v ochranném sáčku. DERMESTRIL-Septem náplasti jsou baleny v krabičkách, které obsahují 8 náplastí.

Držitel rozhodnutí o registraci

MEDA Pharma s.r.o.

Kodaňská 1441/46

100 00 Praha 10

Česká republika

Výrobce

MEDA PHARMA GmbH CO & KG

Benzstr. 1 – 61352

Bad Homburg

Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 30.11.2016

Překlad informací na cizojazyčném vnitřním obalu:

transdermal use – transdermální podání

Exp. date – datum použitelnosti

Batch no. – číslo šarže

Content of estradiol: obsah estradiolu

In vivo daily release: množství uvolněné do těla za den

Instructions for use: see package leaflet: Informace pro použití: viz příbalová informace

Store below 25 °C: Uchovávejte při teplotě do 25 °C

12/12

Wobenzym 200 tablet
Wobenzym 200 tablet

Wobenzym obsahuje kombinaci enzymů, které podporují imunitu, působí…

Do obchodu

od 779 Kč Dr Max