Nonstop lékárna Otevřít hlavní menu

TRAUMEEL - příbalový leták

TRAUMEEL neobalené tablety 50
TRAUMEEL - TBL NOB 50
TRAUMEEL - TBL NOB 50
149 - 164 Kč
TRAUMEEL mast 50G
TRAUMEEL - UNG 50G
TRAUMEEL - UNG 50G
180 - 190 Kč

Dostupná balení:

  • 50G
  • 100G
  • 50

Podobné léky

Produkty v akci

Bactoral 16 tablet
Bactoral 16 tablet

Unikátní orální probiotikum s ochrannou probiotickou kulturou.…

Do obchodu

od 439 Kč Dr Max

CANESTEN 10MG/G krém 20G
CANESTEN 10MG/G krém 20G

Canesten krém 20g volně prodejný. Působí proti řadě choroboplodných…

Do obchodu

od 159 Kč Benu

Theraflu forte horký nápoj 10 sáčků
Theraflu forte horký nápoj 10 sáčků

Theraflu forte horký nápoj por.plv.sol.scc.10 CZ Účinná úleva od…

Do obchodu

od 169 Kč Pilulka

Příbalový leták - TRAUMEEL

Traumeel, tablety

Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací

Léčivé látky: Arnica montana D4 15,0 mg, Calendula officinalis D4 15,0 mg, Hamamelis virginiana D4 15,0 mg, Achillea millefolium D4 15,0 mg, Atropa belladonna D4 75,0 mg, Aconitum napellus D4 30,0 mg, Mercurius solubilis Hahnemanni D8 30,0 mg, Calcii sulfidum D8 30,0 mg, Chamomilla recutita D4 24,0 mg, Symphytum officinalis D8 24,0 mg, Bellis perennis D4 6,0 mg, Echinacea angustifolia D4 6,0 mg, Echinacea purpurea D4 6,0 mg, Hypericum perforatum D4 3,0 mg.

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

– Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

– Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

– Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.Viz bod 4.

– Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

  • 1. Co je přípravek Traumeela k čemu se používá

  • 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Traumeelužívat

  • 3. Jak se přípravek Traumeelužívá

  • 4. Možné nežádoucí účinky

1. CO JE PŘÍPRAVEK Traumeel A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Kombinovaný přípravek Traumeelje homeopatická specialita. Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Užívejte podle rady odborníka na homeopatii.

  • 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK Traumeel UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Traumeel:

– Jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

– Přípravek Traumeel neužívejte v případě známé přecitlivělosti na: prhu arniku (Arnica montana),

měsíček lékařský (Calendula officinalis), řebříček obecný (Achillea millefolium), heřmánek pravý (Chamomilla recutita).

– Na základě obecných znalostí o působení složky Echinacea nesmí být Echinacea užívána u progresivního systémového onemocnění, jako je tuberkulóza, leukémie nebo onemocnění podobné leukémii, zánětlivé onemocnění pojivové tkáně (kolagen), autoimunitní onemocnění, roztroušená skleróza, příznaky související s AIDS, infekce HIV nebo jiné virové onemocnění.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Traumeel se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a přípravek Traumeel

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Traumeel nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Traumeel obsahuje 300mg monohydrátu laktosy v jedné tabletě.Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento homeopatický přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK Traumeel UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek je určen k vnitřnímu užití.

Dávkování: obvykle 3× denně 1 tableta, při akutních potížích lze užít 1 tabletu každých 15 minut po dobu 2 hodin, poté 3×3 tablety denně. Tablety se užívají před jídlem a nechají se rozpustit v ústech.

Chcete-li získat kompletní informace, prosím, obracejte se na odborníky v oblasti homeopatie, lékaře a lékárníky nebo na naši informační kancelář Dr. Peithner Prag s.r.o., tel. 241 740 540.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

V ojedinělých případech se mohou vyskytnout reakce z přecitlivělosti.

U léků obsahujících heřmánek ( Chamomilla), měsíček ( Calendula) a Třapatku (Echinacea) se mohou ojediněle vyskytnout alergické kožní reakce (zarudnutí, otok a svědění), vzácně otoky obličeje, dušnost, závratě a hypotenze (snížení krevního tlaku).

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 10041, Praha 10, webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK Traumeel UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již neužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

  • 6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Traumeel obsahuje

Léčivými látkami jsou:

Arnica montana D4 15,0 mg, Calendula officinalis D4 15,0 mg, Hamamelis virginiana D4 15,0 mg, Achillea millefolium D4 15,0 mg, Atropa belladonna D4 75,0 mg, Aconitum napellus D4 30,0 mg, Mercurius solubilis Hahnemanni D8 30,0 mg, Calcii sulfidum D8 30,0 mg, Chamomilla recutita D4 24,0 mg, Symphytum officinalis D8 24,0 mg, Bellis perennis D4 6,0 mg, Echinacea angustifolia D4 6,0 mg, Echinacea purpurea D4 6,0 mg, Hypericum perforatum D4 3,0 mg.

Pomocnými látkami jsou: magnesium stearát, monohydrát laktosy.

Jak Traumeel vypadá a co obsahuje toto balení

Traumeel jsou bílé až slabě nažloutlé, hladké, kulaté tablety se zkosenými hranami, bez zápachu. Bílý polypropylenový obal na tablety s polypropylenovým uzávěrem.

Velikost balení: 50 ks

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr. Reckeweg-Str. 2– 4

76532 Baden-Baden, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Dr.Peithner Prag s.r.o.

Čestmírova 363/1, 14000, Praha 4

Tel: 241740540

Email:

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 20.5.2015.

3

Bactoral 16 tablet
Bactoral 16 tablet

Unikátní orální probiotikum s ochrannou probiotickou kulturou.…

Do obchodu

od 439 Kč Dr Max