Nonstop lékárna
Otevřít hlavní menu

RHINALLERGY - příbalový leták

Podobné léky

Dostupné balení:

  • 60

Produkty v akci

Bactoral 16 tablet
Bactoral 16 tablet

Unikátní orální probiotikum s ochrannou probiotickou kulturou.…

Do obchodu

od 399 Kč Dr Max

CANESTEN 10MG/G krém 20G
CANESTEN 10MG/G krém 20G

Canesten krém 20g volně prodejný. Působí proti řadě choroboplodných…

Do obchodu

od 159 Kč Benu

Theraflu forte horký nápoj 10 sáčků
Theraflu forte horký nápoj 10 sáčků

Theraflu forte horký nápoj por.plv.sol.scc.10 CZ Účinná úleva od…

Do obchodu

od 169 Kč Pilulka

Příbalový leták - RHINALLERGY

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek RHINALLERGY musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

– Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

– Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

– Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem.

– Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete

  • 1. Co je RHINALLERGY a k čemu se používá

  • 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RHINALLERGY užívat

  • 3. Jak se RHINALLERGY užívá

  • 4. Možné nežádoucí účinky

  • 1. CO JE RHINALLERGY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ RHINALLERGY je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu.

  • 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK RHINALLERGY UŽÍVAT

Neužívejte přípravek RHINALLERGY

– jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku

RHINALLERGY.

Zvláštní opatrnosti při užití přípravku RHINALLERGY je zapotřebí

Pokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte ho předtím, než začnete tento přípravek užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojeníPoraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

RHINALLERGY nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku RHINALLERGYRHI­NALLERGY obsahuje sacharózu a laktózu.

3. JAK SE RHINALLERGY UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek RHINALLERGY přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklé dávkování přípravku pro děti a dospělé je 1 tableta po 1–2 hodinách. Tableta se nechá zvolna rozpustit v ústech.

Denní dávka nemá překročit 6 tablet.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i RHINALLERGY nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK RHINALLERGY UCHOVÁVAT

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek RHINALLERGY nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací.

Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných účinných látek bez dosud známých nežádoucích účinků.

O správném použití přípravku RHINALLERGY se prosím informujte u odborníka na homeopatii – u lékaře, lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 224 835 090 nebo na internetové adrese této služby: .

Co RHINALLERGY obsahuje

– Léčivými látkami v jedné tabletě o 300 mg jsou:


Ambrosia artemisiifolia 5 CH .............­......... 0,5 mg

Sabadilla 5 CH .............­.............­.............­...... 0,5 mg

– Pomocnými látkami jsou sacharóza, monohydrát laktózy a magnesium-stearát.

Jak RHINALLERGY vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety.

Balení obsahuje 60 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BOIRON, 2 avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: .

Tato příbalová informace byla naposledy schválena21. 3­. 2018

Stránka 33

Bactoral 16 tablet
Bactoral 16 tablet

Unikátní orální probiotikum s ochrannou probiotickou kulturou.…

Do obchodu

od 399 Kč Dr Max