Nonstop lékárna Otevřít hlavní menu

ACIDUM PHOSPHORICUM AKH

Síla léku
C98-C229-C999

Dostupná balení:

  • 120
  • 30
  • 90
  • 60

Příbalový leták - ACIDUM PHOSPHORICUM AKH

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

HDPE kontejner

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Acidum phosphoricum AKH tablety

2   OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

3   SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Monohydrát laktózy, rýžový škrob, magnesium-stearát.

4   LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

5.

Perorální podání.

~6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.   DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

Používejte podle rady odborníka na homeopatii.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Datum revize textu: 27.1.2016.

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

~9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

Tl název a adresa držitele rozhodnutí o registraci a

VÝROBCE

Držitel: Akademie klasické homeopatie spol. s r.o., Vaňkova 48, Ostrava – Bělský les, Česká republika

Výrobce: RosenPharma a.s., Veverské Knínice 265, Ostrovačice, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: 93/480/07-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

  • 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

2/2

Další informace o léčivu ACIDUM PHOSPHORICUM AKH

Jak se ACIDUM PHOSPHORICUM AKH podává: perorální podání - tableta
Výdej léku: volně prodejné léčivé přípravky

Balení: Obal na tablety
Velikost balení: 120

Držitel rozhodnutí o registraci daného léku v České republice:
Akademie klasické homeopatie, spol. s r.o., Ostrava
E-mail: budtezdravi@budtezdravi.cz
Telefon: 596113330, 776879799